EVIMETRIX SWEDISH BRAND AWARD 2018

Undersökningens genomförande:

 

Totalt har 500 varumärken undersökts.

Undersökningsmaterialet samlas in via en webbenkät i en s.k. internetpanel, levererad av Userneeds.

Respondenterna rekryteras till panelen via pop-up undersökningar på ett stort antal hemsidor (flera hundra) av olika karaktär, där varje individ tackar ja till att medverka i panelen s.k. opt-in.

Vidare blir alla panellister belönade med lika stor belöning oavsett hur många varumärken man använder/köper/anlitar. Många paneler ger extra belöning om man t ex säger sig anlita fler varumärken.

De respondenter som inte svarat påminns maximalt  2 gånger.

Datainsamlingen pågår under veckorna 23 till 25 och vecka 32 till 34.

Totalt är det ungefär 6 200 respondenter i Sverige besvarar enkäten och varje bransch har fått ca 1 200 intervjuer.

Populationen i denna undersökning består av ett riksrepresentativt urval av personer över 18 år.

Kontakta mig om du vill veta mer eller beställa rapporten. 

Peter Wissing peter.wissing@evimetrix.se  0702 - 60 66 86

Evimetrix AB, Sibyllegatan 32, 114 43 Stockholm

 Tel: 08-599 05 170