EVIMETRIX SWEDISH BRAND AWARD

Den årliga undersökningen för dig som aktivt arbetar med ditt varumärke och vill veta hur allmänheten ser på ert och era kollegor i branschens varumärken.

I branschrapporten kan du:

  • Jämföra er position med andra varumärken i er bransch, både vad gäller kännedom, kundandel, Nöjd Kund Index - NKI och rekommendationsgrad genom Net Promoter Score - NPS
  • Utifrån dagens varumärkesposition uppnå intern samsyn om var ni är idag, men också för att sätta mål för det fortsatta varumärkesarbetet
  • Använda som underlag för både intern och extern marknadsföring av varumärket
  • Identifiera varumärkets styrkor för att formulera budskap i kommunikationen
  • Prioritera förbättringsområden för att ytterligare stärka varumärket bland både befintliga och potentiella kunder.
I årets mätning frågar vi också om man är orolig för att covid-19 pandein ska få ny spridning, nu när semestrarna är över. Vi frågar också i vilken utsträckning man är benägen att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kontakta mig om du vill veta mer eller beställa rapporten. 

Peter Wissing peter.wissing@evimetrix.se  0702 - 60 66 86

Evimetrix AB, Sibyllegatan 32, 114 43 Stockholm

 Tel: 08-599 05 170