Digitalt utvärderingsexemplar - Att utveckla forskningsbaserad undervisning

OBS! För att kunna tilldelas det digitala utvärderingsexemplaret krävs det att du har ett konto på nok.se. Hur du skapar ett konto, samt info om hur länge du har tillgång till boken, framgår i det automatiska tackmailet som skickas efter ifyllt formulär.Tack!
 

För att bli tilldelad det digitala utvärderingesexemplaret av boken måste du ha ett konto på nok.se. Om du inte redan har ett skapar du ett här. 

Så snart du har skapat ett konto och vi har godkänt din beställning (skall ske inom 24 timmar), aktiveras boken på ditt konto. Standardtiden du har tillgång till boken är 6 månader, men kan vid behov förlängas. 

Om boken antas som kurslitteratur skickar vi, om önskemål finns, ett fysiskt lärareex. 

Vid frågor om något ovan, vänligen kontakta staffan.augustsson@nok.se 


Vänliga hälsningar
Natur & Kultur Akademisk

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available