Bolagsändring

Fyll i formuläret för att vi ska kunna ändra uppgifterna hos oss. Avgifter tillkommer.


Tack! Vi kommer nu att se över ert ärende och kommer att skicka ut ett nytt avtal till det övertagande företaget.

Det nya avtalet kommer att ha samma bindningstid som det nuvarande, dock minst 12 månader. 

En kreditundersökning kan komma att genomföras på det övertagande företaget.

Om det skulle uppstå några frågetecken så ringer vi er.

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available