2 8  M A R S  @   S O L I D E N G I N E E R   T Ä B Y

Ten Types of Innovation - WORKSHOP

Välkommen på en workshop där vi spetsar innovationstänket hos varje deltagare och bidrar till ett breddat synsätt kring innovation.

Workshopen bidrar till att ni ökar innovationsförmågan och lär er att hitta dolda konkurrenskraftiga möjligheter för tillväxt. Ni får inspiration till att tänka kreativt med ett holistiskt synsätt om innovation. Låt dig inspireras av nätverkandet och testa samtidigt vad detta upplägg skulle kunna bidra till i ditt företag. 


Ge bränsle åt innovationsarbetet 2019 genom inspiration och handfasta arbetsmodeller. Ta gärna med en kollega - boka era platser idag!


Denna workshop riktar sig främst mot företagsledare, R&D/Utvecklingschef, marknadsansvarig, innovationsansvariga eller dig som är nyfiken på Ten Types of Innovation.
 

Boka din plats

Tack för din registrering!
Du kommer att få ett bekräftelsemail till den angivna epostadressen.

Här kan du läsa mer om SolidEngineers konsulttjänster »

Sorry, this event is full

W O R K S H O P L E D A R E

Workshopen kommer att ledas av två av SolidEngineers Managementkonsulter. Båda med lång erfarenhet av att skapa och inspirera till innovationsfrämjande företagsklimat.

Björn Lindwall

Managementkonsult

Företagsutveckling och förändringsarbete går hand i hand och är något som fascinerat Björn under hela hans karriär. "Sambandet mellan framgång vid förändringsarbete och sättet att agera som ledare är något som vi ständigt underskattar. Jag förvånas över hur likvärdiga utmaningarna för tillväxt är hos många företag."

Pernilla Ahlberg

Managementkonsult

Pernilla drivs av sin nyfikenhet och vilja att hjälpa sina kunder att se möjligheterna med ett strukturerat innovationsarbete. Hon vill inspirera till att finna nya värdeskapande lösningar. Tidigare har hon bl.a. drivit en start-up, studerat innovation, business och hållbarhet och är utbildad högskoleingenjör i maskinteknik.

A G E N D A

08.00 – 08.30   Välkomnande och Frukost för de som önskar
08.30 – 09.00   Introduktion, lära känna varandra och genomgång av dagen
09.00 – 10.30   
LEARN: Introduktion till Ten types of innovation
10.30 – 10.45   Paus
10.45 – 12.00 
EXPLORE: Exempel och övning: Spot the Innovation!
12.00 –  13.00 Lunch
13.00 – 14.30 
CREATE: Praktisk övning i mindre grupper. Vi utforskar en möjlighet /nytt värdeerbjudande, analyserar marknaden och kombinerar innovationstyper i en ny innovationsstrategi där vi använder olika taktiker för att göra värdeerbjudandet mer intressant, differentierat och värdeskapande.
14.30 – 14.45 Paus
14.45  – 17.00
FOLLOW UP: Genomgång av övningen och diskussion.

T I D  &  P L A T S 

SolidEngineer Huvudkontor
Enhagsslingan 1A, 187 40 Täby, Sverige
28 mars kl 8.30 - 17.00 ( frukost från kl 8.00)

D E L T A G A R A V G I F T

Avgift per deltagare: 6000 kr + moms
Bokningsvillkor: Vid avbokning 0-7 dagar före eventet debiteras full deltagaravgift. 

Enhagsslingan 1A, 187 40 Täby, Sverige

Om SolidEngineer

SolidEngineer skapar förutsättningar för att våra kunder kan utveckla konkurrenskraftiga produkter och värdeerbjudanden som överlever långsiktigt.
SolidEngineer inspirerar kunden till att se bredden i vad som skapar konkurrenskraft och innovationsförmåga i verksamheten. Det gör vi genom att synliggöra drivande och hindrande faktorer med kundens teknik, företagskultur och affärsmodell. 

SolidEngineer AB
Enhagsslingan 1A, 18740 Täby

 tel 08-544 730 20
info@solide.se