New release NSP 10.7.7

Nilex forms

Nilex forms är ett mångfunktionellt formulär som har varit efterfrågat en längre tid. Med Nilex forms kan ni bädda in våra formulär på er webbsida eller intranät. Ni skapar formuläret och sedan kan ni välja vart ni vill publicera det. Kontaktformuläret kan utformas och anpassas efter varje kunds önskan och behov.

Microsoft Teams

Ni kan enkelt koppla ihop Nilex med er Microsoft Teams miljö genom att ladda ner Nilex appen från Microsoft Teams Marketplace. I Microsoft Teams kan ni i egen flik se samtliga ärenden ni har i Nilex och ni kan även skapa ärenden från konversationer ni har med era kollegor.

Chatbot

För att möjliggöra effektiv användning av NSP Kunskapsbank - systemet har vi beslutat att utveckla en chatbot som kommer att baseras på data från NSP: s kunskapsbank. Chatboten kommer att försöka hitta relevanta svar från NSP Kunskapsbank som indexeras i databasen Elastic Search och sorteras efter relevant rang.

Kalender med resurs- och underhållsplanering

Vi har nu funktionalitet för resurs- och underhållsplanering. Utöver den personliga kalendern vi sett i tidigare versioner får användare tillgång till flera andra funktionella kalendrar:

•    Allmän kalender

•    Personalkalender innehållande valbara personalens händelse. 

•    Ärendekalender innehållande händelser kopplade till ärende. Från flik Kalender i ärende kan handläggaren länka eller lägga upp händelser i personliga, allmänna och länkade kalendrar.

•    Arbetskalender med poster som gäller drift och underhåll av utrustning och tjänster

•    Egna kalendrar och synkroniserad Outlook 365 kalender

Kalendrarna är behörighetsstyrda: handläggare av utrustning kanske begränsas till att se bara sin egen och utrustningskalendern, enbart chefen kan se personalkalender etc.

Underhållskalender

 
Med drift- och underhållskalender får verksamheten planera och organisera arbetet kring drift av utrustning och tjänster i CMDB. Handläggarna får möjlighet att i kalendern få överblick av de planerade arbetena. Det finns tre färgmarkerade vyer Aktiva, Planerade och Försenade. som visas för dagen eller hela vecka. Klick på en post öppnar utrustningen det gäller. I en ny flik ”Utrustning”, får handläggaren igen se de aktiva, planerade eller försenade underhållsposterna på den utrustningen. Här kan handläggare lägga upp nya underhållsposter. Ärende kan skapas ur underhållsposter och arbetet kan faktureras.

BankID

 
Vi har stort fokus på säkerhet och ett steg i detta arbeta är vår integration med BankID. Det innebär att användarna och handläggarna i Nilex nu kan logga in med hjälp av BankID.

Färdiga arbetsflöden för on/off boarding

 

Steg 1 – Beställning

Steg 2 – Godkännande

Steg 3- Ärende

Steg 3a – Utrustning

Steg 3b – AD/Azure

Genomförande

Nilex i Helsingborg AB

Östra Sandgatan 12, 25227 Helsingborg

+46(0)42180050

kundservice@nilex.se