Peak Control

- Minskar kostsamma effektavgifter.


Effektavgifter har blivit en allt vanligare tariffmodell för fjärrvärmebolagen. Detta innebär att ojämn energi-
användning straffas med en hög avgift, exempelvis vid köldknäppar. Idag kan den vara så stor som hälften av
den totala värmeenergikostnaden. Avgiften skapar en ekonomisk osäkerhet då det på förhand är okänt hur
stor den eventuella avgiften kan komma att bli.
 
Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled

Nya möjligheter för dig som kund.

Med Peak Control får du möjlighet att på ett nytt intelligent sätt påverka kostnaderna för en av de stora delarna av den totala energikostnaden genom att undvika effekttopparna under kalla dygn.

Funktionaliteten är tillgänglig i Egain Edge och är enkel att implementera då det inte kräver någon ny hårdvara eller omprogrammeringar.

Detta ger dig som kund till Egain en möjlighet till kostnadsbesparingar som tidigare inte varit möjlig, utan att riskera inomhusklimatet. Dessutom ett både ett ökat driftnetto och fastighetsvärde.

Egain Sweden AB

Faktorvägen 9, 434 37 Kungsbacka

www.egain.io

0300 745 40

info.se@egain.io