Egain Edge Gold

Jag vill ha en adaptiv och självoptimerande drift.

Vår tjänst Egain Edge Gold innebär att fastigheten konstant är uppkopplad, mäts och optimeras ur energisynpunkt. Tjänsten är självlärande och kommer snabbt att förstå hur er fastighet fungerar och kan på så sätt bibehålla en jämnare temperatur och åstadkomma en lägre energikonsumtion.

En av våra energiexperter kommer bistå med sin kunskap som en del av tjänsten och ni kommer få regelbundna rapporter från systemet. Vidare kommer ni kunna visualisera hela fastigheten och de respektive lägenheterna vilket innebär stora möjligheter att sänka driftskostnaderna och att få insikt till åtgärder som ytterligare kan sänka kostnader eller undvika problem.

Fyll i formuläret så mailar vi dig ditt produktblad inom några minuter.


MÄTNING
Med Egain Edge får du full kontroll över fastighetens inomhusklimat genom återkoppling och visualisering av mätdata från sensorer placerade i fastigheten.

VISUALISERING
En intuitiv tredimensionell överblick av fastigheten i realtid där du kan se mönster, trender och upptäcka avvikelser i fastigheten.

ANALYS
Egain Edge samlar in och analyserar stora mängder data från dina uppkopplade fastigheter, paketerar det till användarvänliga funktioner och presenterar visuellt vad du som användare bör titta närmare på just idag.

EDGE MOBILE
All information du behöver - direkt i mobilen.
 

Let's Egainify it!

OPTIMERING
Egain Edge hanterar över 6 miljoner datapunkter varje dag. Informationen som bearbetas av vår självlärande AI-motor optimerar energitillförsel och inomhusklimat dygnet runt, året runt.

RAPPORTER
Med Egain Edge skapas snabbt och enkelt kvalificerade uppföljningsrapporter nedbrutet på de fastigheter som är uppkopplade till systemet.

ENERGIEXPERTER
Våra energiexperter tillhandahåller detaljerade energianalyser av din fastighet. Dessa innefattar bland annat analys av värmeeffektiviteten, extern påverkan, nomhusklimat, energianvändning och energibalans. Energianalysen ligger till grund för identifikation av förbättringsmöjligheter, möjliga varningsflaggor och handlingsplaner för dessa.

Tillgänglig på alla typer av enheter
 

Egain Sweden AB

Faktorvägen 9, 434 37 Kungsbacka

www.egain.io

0300 745 40

info.se@egain.io