ÄNTLIGEN ÄR DET DAGS!

Idhammardagen 2022

Intresset kring strategisk tillgångsförvaltning och Asset Management inom industri och infrastruktur har ökat markant de senaste åren. Syftet med Asset Management är att förse anläggningsintensiva verksamheter med ett ramverk som gör att samtliga aktiviteter kopplade till anläggningarna optimalt tjänar verksamhetens övergripande uppdrag.
 


Den 22 november arrangerar vi Idhammardagen för att dela med oss av våra egna men framför allt våra kunders arbete för att öka värdeskapandet från sina tillgångar. Det kommer även att anordnas en paneldiskussion där vi bjuder in deltagarna till samtalet för att dela med sig om tankar och erfarenheter kring Asset Management.

 

 

 

 

Avbokning: senast den 1 november

Mer information hittar du längre ner!
| Vid frågor, tveka inte att kontakta oss på info@idhammar.se |

Jag anmäler mig till Idhammardagen

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan så kontaktar vi dig angående betalning.

Tack för din anmälan. 

Du kommer få ett bekräftelsemail med mer information. 

Vi ses i Stockholm!

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available
Dagar

11

Timmar

04

Minuter

55

 

Varmt välkommen till Idhammardagen 2022!

Behovet av strategisk tillgångsförvaltning och Asset Management inom industri och infrastruktur har ökat markant. De senaste årtiondena har vi genomfört hundratals nulägesanalyser och mognadsbedömningar hos våra industri- och infrastrukturkunder. Under senare år har allt fler mognadsbedömningar utgått från den konceptuella modellen för Asset Management och ISO 55001 – Ledningssystem för tillgångar. Flera av Sveriges största tillgångsförvaltare inom exempelvis energi och transportinfrastruktur har upplevt behovet av att fastställa nuläget i förhållande till ISO 55001 för att därefter definiera prioriterade utvecklingsområden samt interna och externa förutsättningar för att nå det önskade läget.

 

Den 22 november bjuder vi in vårt nätverk för att lyssna till föredrag inom ämnet Asset Management, ställa frågor till diskussionspanelen samt mingla med branschkollegor. Dagen avslutas med en Stockholm-seaside-view innan middagen tar vid.

 

Snabba fakta:

· Vad: Idhammardagen 2022, tema Asset Management 
· När: Kl. 13 tisdag 22 november 2022
· Var: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm
· Pris: 1 995 kr 
· Avbokning: senast den 1 november

Idhammardagens första föreläsare är Jan-Olof Hilmerstam tillsammans med Henric Mellbin!
 

De första föreläsarna att äntra scenen den 22 november är Aenigmas affärsområdeschef Henric Mellbin tillsammans med Idhammars VD Jan-Olof Hilmerstam. 

"På Idhammardagen vill vi berätta om hur vi använder oss av Asset Management för att definiera kundens utmaning, kombinera våra kompetenser och därefter metodisk och systematiskt utveckla kundens förmåga att optimera värdeskapandet från anläggningstillgångar. Självklart kommer vi även berätta om våra egna erfarenheter av att jobba med Asset Management." 

Nästa föreläsare att presentera till Idhammardagen är Christer Färegård! 
 
 
År 2017 certifierade Veolia några av sina skötselavtal för kommunala vatten- och avloppsanläggningar i Stockholm enligt ISO 55001, Ledningssystem för tillgångar. Christer Färegård, som då var CTO på Veolia Nordic, ansvarade för arbetet.

Sedan 2021 är Christer seniorkonsult hos Idhammar och har ansvaret för ett antal uppdrag inriktade på att införa tillgångsförvaltning enligt ISO 55001.
 
På Idhammardagen kommer Christer att dela med sig av sina praktiska erfarenheter från certifieringsarbeten, han besitter en unik erfarenhet i att ha genomfört en ISO 55001 certifiering.

Vår fjärde föreläsare på Idhammardagen är Wilhelm Schånberg!

 
 
Wilhelm Schånberg arbetar som Director Assets Optimisation på Nordion Energi. Nordion Energi är en ny koncern som har bildats för att vara med och driva omställningen mot 100% grön energi. Företaget har infrastruktur för gas och el och satsar på att skapa ett hållbart och flexibelt energisystem som är rustat för framtiden; där el, gas och värme samspelar.
 
På Idhammardagen kommer Wilhelm berätta om hur företaget hittade en plattform i Asset Management för att kunna växa genom förvärv, hur tvärfunktionellt arbete är ett framgångskoncept och hur den nya organisationen Asset optimisation arbetar för att optimera verksamheten.
Idhammardagens femte och sista föreläsare är Åsa Nordlander!
 
 
Åsa Nordlander, teamchef för Fordonsinformation Divison Fordon hos SJ, kommer att berätta om mål, angreppssätt och utmaningar för att implementera Tillståndsbaserat Underhåll baserat på mätvärden. Arbetet innebär att för ändamålet utveckla IT-verktyg parallellt med arbetssätt. 
 
Varje dag har SJ 1500 avgångar från 400 olika stationer. Företaget äger, utvecklar och förvaltar flera olika fordonsflottor som omfattar ca 100 motorvagnstågsätt, 85 lok och ca 375 personvagnar. För de mer moderna fordonsflottorna pågår idag en implementering av ett verktyg som i realtid ska kunna följa den information som idag finns i fordonens styrsystem. Målet är att mätvärden och händelser som registreras i fordonen ska komma att användas både i den operativa övervakningen av trafiken, för felsökning i samband med underhåll, men också för analys och prediktion av underhållsåtgärder. 
 
Åsa har arbetat på SJ sedan 2002 i olika roller på division Fordon och har idag rollen som verksamhetsansvarig för olika stödsystem för fordonsförvaltning.
Om Idhammar
 
Asset Management innefattar områden som strategi och planering, beslutsfattande, livscykelleverans (anskaffning, drift, underhåll och avveckling), anläggningsinformation, riskhantering och uppföljning samt organisation och människor. Idhammar erbjuder en komplett leverans inom Asset Management och vi är ledande i utvecklingen av Asset Management i Sverige.

Idhammar är delaktig i utveckling av ISO-standarden 55000-serien och blev det första svenska bolaget att godkännas av The Institute of Asset Management som Endorsed Assessor och Endorsed Training Provider.

Idhammar Produktion AB

Telegrafgatan 6A, 169 03 Solna