Grundläggande GDPR

Hur du som jobbar inom HR och kommunikation kan säkerställa att er verksamhet är redo för de förändringar som den nya dataskyddsförordningen medför. Tillsammans med Consultatums konsulter samt en jurist på plats kommer du att lära dig hur du kan säkerställa att er verksamhet uppfyller dataskyddsförordningens krav och förbereda er inför införandet av förordningen 25 maj 2018.
 

Du kommer att lära dig:

 • Vad innebär GDPR?
 • Varför är det viktigt?
 • Hur behandlar vi personuppgifter?
 • Vilka rättigheter och skyldigheter kommer med förordningen?
 • Få kunskapen du behöver för att kunna överblicka er verksamhets personuppgiftshantering
 • Vad som behövs göras inom verksamheten inför 25 maj 2018
 • Hur ni uppdaterar och lägger upp nya rutiner och processer kring GDPR
 • Hur ni lägger upp en strategi för att er verksamhet ska uppfylla dataskyddsförordningens krav
 • Tips på hur ni leder förändringsprojektet inför GDPR

Grunderna i personuppgiftshantering och GDPR

 • Dataskyddsförordningen vs personuppgiftslagen – viktiga skillnade
 • Inte bara ett PuL med ”extra allt"
 • Vad är en personuppgift?
 • Strukturerade vs ostrukturerade personuppgifter
 • Lär dig förordningens definitioner
 • Principer för behandling av personuppgifter
 • Individens rättigheter (samtycke och rätten att bli bortglömd)
 • Kraven på datasäkerhet
 • Vad händer om man inte följer den nya lagen?

Vem är ansvarig?

 • Vem är ansvarig för hur personuppgifter hanteras?
 • Den ansvariges skyldigheter
 • Data protection by design och default
 • Personuppgiftsbiträden
 • Personuppgiftsombud
 • Uppförandekod och certifiering
 • Tillsynsmyndigheter

Vad behöver ni göra i er organisation?

 • Analys och kartläggning av nuläget
 • GAP-analys
 • Identifiera din verksamhets främsta utmaningar
 • Vilka är de viktigaste åtgärderna?
 • Vilka områden måste ni se över och anpassa?
 • Hur kommer detta specifikt påverka HR och kommunikation?
 • Vad gäller för era affärsområden?
 • Registerförteckning
 • Vem ska föra en registerförteckning?
 • Vad ska en registerförteckning innehålla?
 • GDPR är en pågående process!

Några praktiska aspekter vi kommer täcka

 • Onboarding-processer
 • Kartläggning
 • Lönerevisioner
 • Kontroll av arbetstagarnas datorer, e-post, Internettrafik, telefonsamtal osv
 • Prestationsmätningar och utvärderingar
 • GPS och kontroll av passagesystem på arbetsplatser
 • Outsourcing av löneadministration
 • Utlämnande av information om anställda till facket
 • Whistle blowing-system
 • Bakgrundskontroller
 • Etc.

Tips och råd

 • Checklista – de 10 viktigaste punkterna att tänka på 
 • De viktigaste frågorna att ställa er verksamhet inför förordningen
 • Så skriver man en policy

 

Denna utbildning riktar sig till dig som jobbar med HR och/eller kommunikation, eller på annat sätt hanterar personuppgifter. Vi kommer bena ut de största utmaningarna för verksamheter när det gäller den nya dataskyddsförordningen och lära dig hur ni ska hantera de i er verksamhet. Ingen förkunskap krävs, vi lär dig allt du behöver veta!

Anmälan

Avgiften är 7.980 sek exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.Tack för din anmälan!

Du kommer inom kort få ett bekräftelsemail, vänligen kontrollera att alla uppgifter stämmer. 

Om du har några frågor kontakta info@consultatum.se

Praktisk information

Avgiften för att delta i Stockholm är 7.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.

Kursen hålls i Stockholm i Consultatums kurslokaler på Luntmakargatan 66. Kursen börjar 09:00 och avslutar 17:00. Lokalerna öppnar 08:00

Företagsanpassat

Consultatum skräddarsyr och genomför även anpassade utbildningar för företag och organisationer. Utbildningarna formas efter er verksamhet, ert nuläge och önskat målläge. Vi hjälper även till att designa och strukturera denna eller andra utbildningar som ni vill genomföra i intern regi.

Consultatum AB

Luntmakargatan 66, 113 51 Stockholm

08-612 10 00

info@consultatum.se