FULLBOKAT

Vänder sig till beslutsfattare.
Rundabordssamtal med Papilly

Vår tids ödesfråga - 

Stress och psykisk hälsa på jobbet 

 

Göteborg 18 maj. Vi bjuder på frukost kl. 7.30-8.00. Samtalen börjar 10.00,  Makajo, Barlastagatan 2

Malmö 18 maj. Vi bjuder på fika kl.15.30-16.00. Samtalen börjar 16.00-18.00, Makajo, Norderskiöldsgatan 6

 

Stressrelaterad psykisk ohälsa är en av vår tids största utmaningar. Kostnader och lidande har tagit orimliga proportioner och ingen förbättring är i sikte. Tvärtom. Sjukskrivningar på grund av stress fortsätter att öka. Stress har även stor påverkan på effektivitet och arbetsglädje på jobbet.

Nu kan du delta i ett rundabordssamtal med speciellt inbjuda företagsledare som tillsammans med experter går igenom och diskuterar läget på svenska arbetsplatser, vad vi ser händer i framtiden och hur möjliga insatser för att förebygga och rusta medarbetarna för arbetslivets utmaningar kan se ut.

Deltagare: Leg Psykolog, Docent, Anders Tengström, Forskare vid KI.

SISTA ANMÄLNINGSDAGEN 15 MAJ.


Tack för din anmälan! 

Dagar

08

Timmar

14

Minuter

14

Catrine Welander

+46 72 567 59 52

catrine.welander@papilly.com

Natalia Psajd

+46 70 577 00 06

natalia.psajd@papilly.com

Anders Tengström

Forskningschef hos Papilly

Leg Psykolog, Docent, Forskare vid KI

Malmö

Nordenkiöldsgatan 6

Barlastgatan 2, 414 63 Göteborg, Sverige

Papilly

Tullvaktsvägen 2, 11556 Stockholm

086115100

info@papilly.com