Skapa struktur för arbetsmiljöarbetet

 

Envima och Papilly bjuder in till kostnadsfritt seminarium om möjligheterna
att anamma den nya standarden ISO 45001:2018 om arbetsmiljö i en verksamhet
samt tips om hur man kan arbeta strukturerat och praktiskt delvis genom Papillys
interaktiva verktyg för stresshantering.Stockholm
19 september kl. 9.00-11.45
Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90.
Sal: Sankta Clara


Varmt välkommen!

Bekräfta din plats

Tack för din anmälan! 

PETER FRÄNNGÅRD
Miljö- och hållbarhetskonsult, Envima

Har arbetat som konsult de senaste 16 åren och dessförinnan som miljöhandläggare på Statistiska centralbyrån. Är högskoleutbildad miljöekonom med lång erfarenhet inom området för kvalitet, arbetsmiljö samt miljöledning och har varit behjälplig vid uppbyggnad och förvaltning av verksamhetssystem till många kunder inom varierande branscher. Med många genomförda utbildningar, inom bland annat arbetsmiljö och miljöområdet, är Peter även en mycket uppskattad utbildare.

MONICA WERNEMAN
Försäljningschef, Papilly AB

Monica har över 20 års erfarenhet inom bemanningsbranschen och chefsroller, där hög arbetsbelastning är ständigt närvarande. I det digitala verktyget, Papilly, fann hon ett verktyg som drev bestående positiv förändring hos medarbetarna. Därav bytte Monica bransch för att nu kunna hjälpa andra företag och chefer att få samma effekt i sin medarbetargrupp som hon upplevde.

 

Envima har lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att implementera och realisera ledningssystem för att stödja verksamheten samt efterleva förväntningarna enligt olika standarder. Nu fokuserar vi på arbetsmiljö och går igenom möjligheterna med ISO 45001, hur kommer man igång, vilka är de viktigaste byggstenarna och vilka är utmaningarna för att lyckas. Vi går bland annat igenom vikten av samråd och medverkan med arbetstagare samt hur man kan identifiera faror och bedöma risker och möjligheter i en verksamhets arbetsmiljö. Läs mer om Envima här

Många faror i svenskt näringsliv är i dag inte av fysisk karaktär, utan allt oftare relaterande till den arbetsbelastning som ställs på arbetstagare samt kopplade till organisatoriska, psykosociala samt privata aspekter. Papilly har stor erfarenhet och kunskap att samla in och analysera en verksamhets arbetsbelastningssituation. Genom ett unikt angreppssätt, där vetenskap och modern forskning förenas med digitala lösningar och effektiva metoder för preventiv stresshantering, har Papilly tagit fram ett interaktivt verktyg för att stärka medarbetarnas förmåga att hantera stress och andra utmaningar både på arbetsplatsen och privat. Läs mer om Papilly här. 

Papilly

Tullvaktsvägen 2, 11556 Stockholm

0771-611 510

info@papilly.com