Prova på kontorsstädning i två månader för 200kr/tim med uppstartsgaranti

Vill du veta mer ?

Boka ett kostnadsfritt offert besök idag!


Vi erbjuder er att prova på kontorsstädning för endast 200kr/tim i två månader.

Efter provstädning träffas vi och utvärderar samarbetet. De flest blir så nöjda att de väljer fortsätta att anlita oss som sin leverantör av städning och supporttjänster.

Allt städmaterial, kem och städutrustning ingår i priset

FINNES:
Vi har mångårig erfarenhet inom städbranschen och prioriteringen är alltid högsta kvalité. Drott &
Company har en prisnivå som är bland de lägsta i branschen men vi lovar inte att alltid vara billigast då vi
vägrar ge avkall på vårt löfte om högsta kvalité.

VÅRT LÖFTE TILL ER ÄR:

Nöjdkund garanti.
Anslutna till Almega och har kollektivavtal. Personal som får en rättvis lön är måna om att alltid göra sitt
bästa.
Som kund skall du känna dig trygg.
Ansvarsförsäkrade.
Mångårig erfarenhet inom branschen.
Inga rese- eller dolda kostnader
Nyckelsystem. För din säkerhet.


Vi lämnar en SKRIFTLIG GARANTI med en arbetsbeskrivning i punktform.
Vårt mål är en långsiktig relation där vi vill ha ett samarbete under lång tid.

Vi erbjuder en PROVA PÅ kontorsstädning för 200kr/tim i två månader där ni får möjlighet att testa vår kvalité
och uppleva hur ett rent kontor kan se ut.

Alla städföretag lovar guld och gröna skogar. Ofta slutar det med att du står där med lång näsa och känner dig lurad.

Drott & Co har valt en annan strategi.

Drott & Co erbjuder istället att vi lär känna varandra under två månader
Hur fungerar samarbetet? Trivs vi med varandra? Hur luktar kvalitet?

Är vi båda nöjda efter första två månader så kan vi sedan komma överens om att teckna ett städavtal. Hur låter det?

Som EXTRA BONUS vill vi belöna våra trogna kunder med en GRATIS ROBOTDAMMSUGARE. Värde 4995 kr.
Gäller kunder som skriver 24 månadsavtal.

Bli kontaktad av säljare

Säljare tar kontakt med dig inom 2 timmar

Drott & Company erbjuder:

STÄDNING OCH KRINGTJÄNSTER
i världsklass för att stärka helhetsupplevelsen av din verksamhet.
 
Vårt uppdrag är i grund och botten att bidra till att öka upplevelsen av verksamheten i dina lokaler.

 

Tack för din offert förfrågan.

Hej ser fram emot att träffas hos er för mera information om objekten samt diskutera antal timmar samt presentera Drott Städservice koncept.


 OFFERT OCH PRISBILD!
 Avtalskunder 
Kontorsstädning och supporttjänster           
1 ggr/vecka      299:-/tim
2 ggr/vecka      289:-/tim
3 ggr/vecka      279:-/tim
4 ggr/vecka      269:-/tim
5 ggr/vecka      259:-/tim
6-7 ggr/vecka   249:-/tim

Vid städning mer än 8 tim/städtillfälle lämnas rabatt på ovanstående priser eller enl offert.

Alla priser är exklusive moms 25 %

Allt städmaterial, städutrustning, kem ingår i prisbilden.

Betalningsvillkor 30 dgr netto

Vid tecknande av avtal kan ovanstående priser tas upp till justering. Prislistan gäller fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2017-12-31.


Kontorsstädning med uppstartsgaranti gör bytet till oss lätt

Det kan finnas en oro över att byta en leverantör som på så många sätt påverkar varje dag i era lokaler.
När vi börjar städa hos er gör vi det med besked. Vi tillsätter kostnadsfritt extra städtid under första och andra veckan för att garantera att ni blir nöjda med oss från dag 1.

Varje nytt uppdrag börjar med noggranna rutiner. Bland dessa finner du våra frekventa avstämningar, protokollförda städmöten, kvalitetsuppföljningar och vikarier som kommer när någon blir sjuk.
Det ska vara lätt att byta till oss!
Varje uppdrag börjar med våra uppstartsrutiner som du finner detaljerat beskrivna här nedan, steg för steg. Med våra rutiner kommer du känna dig väl omhändertagen redan från allra första dagen.

1. Kundfakta

Vi förstår att varje kund har sina unika behov för just sin lokalvård. Redan i anbudsskedet upprättar vi en databas som vi kallar Kundfakta. I den samlar vi all information (ritningar, städinstruktioner, priser, överenskommelser osv) som berör dina behov allt för att vår tjänst ska bli så skräddarsydd som möjligt! Kundfakta uppdateras sedan löpande under kontraktsperioden, även vid minsta detalj.

2. Uppstartsmöte (internt)

Så fort du blir kund hos oss håller vi ett internt uppstartsmöte. På mötet deltar den säljare du har varit i kontakt med, samt driftledare (kontaktperson mellan dig och oss) för att tillsammans utforma uppdraget baserat på din Kundfakta. Mötet är viktigt för att alla ska bli insatta i uppdragets innebörd och era förväntningar.

3. Driftledare

Din driftledare, ansvarig inför uppstarten, ägnar större delen av sin arbetsttid hos er första tiden. Driftledaren avlastas under denna tid från övriga uppdrag och kan på så sätt säkerställa att ert byte av städleverantör till oss går så bra som möjligt. Bra kvalitet från dag 1.

4. Uppstartsmöte (med dig)

Efter det interna mötet bokar vi tillsammans ett möte med dig. Mötet hålls i god tid innan uppstarten för att vi tillsammans ska kunna ge svar på eventuella frågor som kan dyka upp.

5. Tillträde och visning av lokalerna

Efter överenskommelse med er får vi tillträde till lokalerna vad gäller kort, nycklar och eventuella portkoder. Behöver vi registrera oss i era system med bild görs även detta. Eventuella tystnadsplikter signeras.
Inför tillträdet ser vi till att din driftledare tillsammans med personal får en rundvandring i lokalerna (utöver den visning säljaren har fått) för att vi ska få så god kännedom om dina lokaler så tidigt som möjligt.

6. Maskiner, Möbler och Material

Efter visningen beställer vi de material som behövs för just ditt uppdrag. Om ni har särskilda krav på materialet än de ordinarie vi använder så diskuterar vi gärna kring det så länge vi håller oss inom våra ramar för kvalitet och miljö.
Vidare säkerställer vi att vår personal har det dom behöver i vårt tilldelade uppehållsrum (för lunch, rast osv).
Har ni valt att låta oss leverera förbrukningsmaterial som papper och tvål så ser vi till att beställa så att det alltid finns hemma och fyller på i rätt behållare. Vi debiterar bara det ni förbrukar.

7. Städrutiner

Vi tar fram tydliga städinstruktioner för just ditt uppdrag som vår personal sedan använder som arbetsschema. Dessa får även ni kopior på och kan göra dem tillgängliga internt för att alla ska veta vad som ska städas och när.

8. Rekrytering

Vi rekryterar ditt team och ser till att de får allt de behöver inför uppstarten. Oftast sker rekryteringen i en kombination av extern och intern personal.
Under de två första avtalsveckorna utökas din ordinarie personalstyrka med extra personal enligt vårt Uppstartsgaranti, allt för att du ska uppleva bra kvalitet från första avtalsdagen.

9. Intern Kick-Off

Inför starten bjuds all inblandad personal in, inklusive din driftledare, för en gemensam fika på vårt kontor i syfte att stärka gruppkänslan.

10. Första städdagen

Första dagen! Uppdraget startar och alla ovanstående moment ska vara klara tills dess.

11. Kvalitetskontroll

Den första skriftliga kvalitetskontrollen görs under andra veckan efter uppstart. Därefter följer täta kontroller en tid framöver återigen för att säkerställa kvaliteten och din nöjdhet. Kvalitetskontrollerna fortsätter sedan löpande enligt vad vi avtalar med dig. Vanligtvis handlar det om 4 till 12 gånger per år, beroende på lokalerna.

12. Kundmöte

Ett första kundmöte hålls inom de tre närmaste veckorna från och med start. Vid mötet deltar din driftledare och tidigare säljare för att säkerställa att allting fungerar som det ska och att du är nöjd.
Därefter hålls kundmöten löpande en gång per månad.

Trevlig dag!

Drott & Company Facility Services AB

Pyramidbacken 1, 14175 Stockholm

08-1200 2100

info@drottcompany.se