Anmälan till frukostseminarium med Professor Karin Ekström

En ökad digitalisering medför stora utmaningar för dagens butiker, inte minst för butiker på landsbygden. Det finns dock flera goda exempel på när butiker på landsbygden lyckats. Professor Karin Ekström föreläser om utmaningar och möjligheter kring den fysiska butikens roll som social mötesplats.

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled