UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE

Bakgrund och syfte

  Evimetrix Swedish Brand Award är en kvantitativ imagemätning som genomförds under juni och augusti varje år. Undersökningen har genomförts sedan 2002 på eget initiativ.

  Respondenterna är konsumenter som bor i Sverige och syftet med undersökningen är att kartlägga hur dessa personer uppfattar och upplever de undersökta företagen, organisationerna och varumärkena.

  Många av Evimetrix kunder använder mätningen för att göra jämförelser mot övriga intressenter i branschen (benchmarking) , fatta beslut om och prioritera förbättrings-åtgärder, samt i sin externa och interna marknadsföring.

Målgrupp

Populationen i denna undersökning består av ett riksrepresentativt urval av personer över 18 år.

Urval och Undersökningsmetod

  Undersökningsmaterialet samlads in via en webbenkät i Userneeds internetpanel.

  Respondenterna rekryteras till panelen via pop-up undersökningar på ett stort antal hemsidor (ett tusental) av olika karaktär, där varje individ tackar ja till att medverka i panelen s.k. opt-in. Efter det fyller man i sina personuppgifter och tackar åter ja till medverkan, s.k. dubble opt-in.

  Vidare blir alla panellister belönade med lika stor belöning oavsett hur många varumärken man bedömer. Många paneler ger extra belöning om man t ex säger sig känna till många varumärken.

  Datainsamlingen genomförs med ca hälften av varumärkena under juni och hälften under augusti månad.

  Totalt samlar Evimetrix in svar från ca 6 000 personer. Vart och ett av de ca 500 företag, organisationer och varumärken som var med i mätningen får ca 1 000 svar.

Frågeområden

  På strategisk nivå frågar vi om besöksfrekvens, köpfrekvens, kontaktfrekvens eller ett alternativ till det så att vi får en kunddefinition.

  Total kännedom är en annan dimension respondenten fått uttala sig om.

  De som faller inom ramen för kunddefinitionen har också fått frågor enligt den vetenskapligt förankrade NKI-modellen (Nöjd Kund Index)

  Operativt får respondenten ge betyg på ett 10-tal parametrar (olika i olika branscher) så att vi i efterhand kan analysera vad det är som gör att ett varumärke har den position det har. Parametrarna kan vara Kvalitet, Miljövänlighet, Tillgänglighet och liknande.

Nöjd Kund Index (NKI)

  Kundens totalbetyg på varumärket uttryckt som ett medelvärde av:

  • Hur nöjd/missnöjd man är med varumärket totalt
  • Hur väl varumärket motsvarar ens förväntningar
  • Hur nära ett ideal man tycker varumärket är

  Frågorna mäts på en 9-gradig skala som sedan räknas om till 100-gradig.

Evimetrix Swedish Brand Award

  Sveriges starkaste varumärke och som får utmärkelsen Evimetrix Swedish Brand Award är de som får högst värde när vi väger NKI mot kännedom. Det räcker alltså inte att ha nöjda kunder, man måsta vara välkänd också. Och tvärt om.

Medverkande branscher är:

Andra kända varumärken

Apotek

Bensinbolag

Bildelar och verkstäder

Bilmärken

Biluthyrning

Bygg- och trädgårdskedjor

Cafékedjor

Dagligvaror

Energibolag

Fackförbund

Film o musik

Försäkringar

Hemelektronikkedjor

Hälsa och fitness

Intresseorganisationer

Kaffemärken

Kläder

Livsmedel

 

Mobiltelefoner

Möbler och inredning

Nätdejting

Nöjesattraktioner

Optikerkedjor

Resor

Skor

Snabbmat

Sport och fritid

Statliga verk och myndigheter

Telekom (bredband, telefoni och TV)

TV kanaler

TV-apparater

Tvätt och disk

Universitet, högskolor och lärosäten

Övrig handel

Kontakta mig om du vill veta mer eller beställa rapporten. 

Peter Wissing peter.wissing@evimetrix.se  0702 - 60 66 86

Evimetrix Swedish Brand Award presenteras av 

I samarbete med:

Evimetrix AB

Sibyllegatan 32, 114 43 Stockholm

08-599 05 170

info@evimetrix.se