TISDAGEN DEN 18 JUNI DIGITALT

IT´S WEBINAR TIME!
Uthyrningslagen 24-månadersregel

Dags för ett webinar om uthyrningslagens 24-månadersregel. Åsa Erlandsson på Setterwalls advokatbyrå delar med sig av sin kunskap om 24-månadersregeln och besvarar de frågor som kan uppstå.

Anmäl dig här


Tack för din anmälan 

Tack så mycket

Vi kontaktar er så snart vi kan.

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

Om eventet

Webinaret börjar 18 Juni 08:30-09:30

24-månadersregeln infördes i 12 a § uthyrningslagen för snart 24 månader sedan. Denna regel kräver att kundföretag erbjuder tillsvidareanställning eller ersättning motsvarande två månadslöner till inhyrda arbetstagare som har varit placerade på samma driftsenhet hos kundföretaget i mer än 24 månader under en ramperiod om 36 månader.
 
För att hjälpa dig navigera denna lagstiftning och svara på vanliga frågor, bjuder vi på Wise tillsammans med Åsa Erlandsson från Setterwalls advokatbyrå in dig till ett webinar där vi går igenom detaljerna. Vi kommer att klargöra vilken typ av inhyrd personal som omfattas, hur uthyrningstiden ska beräknas samt hur och när erbjudandet ska ges.
 
Datum: Tisdag 18 juni
Tid: 08.30-09.30
 
Varmt välkommen!

Åsa Erlandsson

Delägare och advokat på Setterwalls advokatbyrå

Arbetsrätt har varit Åsas fokusområde sedan 1998, med uppdrag för både svenska och utländska arbetsgivare. Hennes praktik täcker alla delar av området, allt från dagliga frågeställningar om t.ex. arbetsmiljö, anställningsavtal och uppsägningar till arbetsrättsliga tvister inför domstol. Diskrimineringsfrågor utgör ett särskilt intresseområde. Åsa har i flera år, parallellt med sin arbetsrättspraktik, varit VD/MP för Setterwalls.

Wise Group AB

,