FULLBOKAD - mejla info@tricorona.se för köplats.


22   JANUARI @  N O R R S K E N  H O U S E

B I R G E R  J A R L S G A T A N  5 7 C

KLIMATBERÄKNA ENLIGT GHG-PROTOKOLLET

Kursen vänder sig till dig som jobbar med hållbarhet och har intresse eller behov att lära dig att beräkna klimatpåverkan från er verksamhet. Utbildningen syftar till att öka deltagarens förmåga att klimatberäkna med utgångspunkt i GHG-protokollet. Oavsett om du vill göra träffsäkrare klimatberäkningar eller effektivare samarbeta med hållbarhetskonsulter, kommer du lämna dagen med en större förståelse för klimatberäkningar och verktyg för att omsätta förståelsen till ett bättre klimatarbete.

 

PRIS: 5900 kr exkl. moms

*Anmälan är bindande och fakturering sker efter genomfört evenemang. Det är möjligt att avboka fram till 30 dagar innan kursdag. Efter det är det möjligt att överlåta sin plats till en kollega.

Birger Jarlsgatan 57 C, 113 56 Stockholm, Sverige

INNEHÅLL

 • Klimatförändringar, förlopp och effekter
 • Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet:
 • -Scope och systemgränser
  -Datainsamling
  -Emissionsfaktorer
  -Räkneövningar
 • Redovisning av klimatpåverkan
 • Att sätta klimatmål
 • Klimatstrategi
 • Vad är klimatneutralitet och hur når man det?
 • Interna reduktioner och klimatkompensation

AGENDA

 
08:30 - Frukostmingel
09:00 - Session 1
12:00  - Lunch från Renee Voltaire
13:00 - Session 2
16:00 - Tack för idag
 
 

 

KURSLEDARE

 

Joel Nord

Chefsanalytiker

Sofia Öberg

GHG-analytiker

Ossian Matthiessen

GHG-analytiker

Dagar

13

Timmar

16

Minuter

19

Tricorona Climate Partner AB

Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm

08-50688500