24 NOVEMBER KL 08:30 - 16:00 

@ POSTHUSET, STOCKHOLM

KLIMATBERÄKNA ENLIGT GHG-PROTOKOLLET

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad eller har behov av att lära dig hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet fungerar. Att beräkna klimatpåverkan är första steget i en verksamhets klimatarbete och är en förutsättning för framgång och effektivitet. GHG-protokollet är den mest använda standarden för klimatberäkningar och lämpar sig väl för de som hållbarhetsrapporterar enligt GRI. Denna kurs introducerar dig till verktygen för att kunna initiera, sätta ramar, ta fram mål, och skapa en handlingsplan för er verksamhets klimatarbete. Oavsett om det är du som räknar på verksamhetens klimatpåverkan eller om ni har konsultstöd så kan det vara bra att ha insikt i hur en klimatberäkning enligt GHG-protokollet går till.

 

PRIS: 8900 kr exkl. moms

*Anmälan är bindande och fakturering sker efter genomfört evenemang. Det är möjligt att avboka fram till 14 dagar innan kursdag. Efter det är det möjligt att överlåta sin plats till en kollega eller byta till en plats vid ett annat kurstillfälle.Tack för din anmälan! 

Du kommer inom kort att få ett bekräftelsemejl. Om du inte har fått det kan det ha fastnat i din skräppost, annars kan du mejla oss på info@tricorona.se

Vi kommer att skicka ut ett mejl med länk till eventet dagen innan. 

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

INNEHÅLL

 • Klimatförändringar, förlopp och effekter
 • Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet:
 • Scope och systemgränser
  • Datainsamling
  • Emissionsfaktorer
  • Räkneövningar
 • Redovisning av klimatpåverkan
 • Att sätta klimatmål
 • Klimatstrategi
 • Vad är klimatneutralitet och hur når ni det?
 • Interna reduktioner och klimatkompensation
 
 

 

UTBILDNINGSMÅL

 • Fördjupad förståelse för klimatförändringar
 • Förstå hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet går till
 • Kunna samla in relevant data för en klimatberäkning
 • Kunna beräkna scope 1 och 2 för sin verksamhet
 • Identifiera relevanta utsläpp inom scope 3
 • Förstå hur beräkning av, för er verksamhet, relevanta scope 3-poster går till
 • Förstå hur basår och systemgränser påverkar klimatmål
 • Hitta ett för verksamheten lämpligt mätvärde för uppföljning av klimatmålet
 • Vetskap om arbetsprocessen för att uppnå klimatneutralitet

KURSLEDARE

Joel Nord

Analyschef

ADRESS

Vasagatan 28, 111 20 Stockholm, Sweden

Posthuset 7A

Vasagatan 28

111 20 Stockholm

Tricorona Climate Partner AB

Vasagatan 28, 111 20 Stockholm