23 MARS KL 09:00 - 12:00
@ ONLINEKLIMATBERÄKNA ENLIGT GHG-PROTOKOLLET

Det här är en komprimerad version av vår populära heldagsutbildning i GHG-protokollet. Kursen vänder sig till dig som jobbar med hållbarhet och har intresse eller behov att lära dig att beräkna klimatpåverkan från er verksamhet. Utbildningen syftar till att gå igenom grunderna i klimatberäkning med utgångspunkt i GHG-protokollet. Oavsett om du vill göra klimatberäkningar själv eller effektivisera samarbetet med hållbarhetskonsulter kommer du efter kursen få en större förståelse för klimatberäkningar, och verktyg för att omsätta förståelsen till ett bättre klimatarbete. Notera att det endast finns 20 platser till den här utbildningen. Detta för att vi ska kunna säkerställa kvalitén. 

 

PRIS: 3900 kr exkl. moms

*Anmälan är bindande och fakturering sker efter genomfört evenemang. Det är möjligt att avboka fram till 7 dagar innan kursdag. Efter det är det möjligt att överlåta sin plats till en kollega eller byta till en plats vid ett annat kurstillfälle.

 

INNEHÅLL

  • Grunderna i klimatförändringar 
  • Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet:
    - Scope och systemgränser
    - Datainsamling
    - Emissionsfaktorer
  • Redovisning av klimatpåverkan
 
 
 
 

KURSLEDARE

 

Joel Nord

Chefsanalytiker

Sofia Öberg

GHG-analytiker

Tricorona Climate Partner AB

Vasagatan 28, 111 20 Stockholm

08-50688500