Dagar

28

Timmar

01

Minuter

14

Kundmötesbarometern 2023
 
Vad är det i kundmötet som driver konsumtion (köp här och nu) och kundlojalitet (viljan att komma tillbaka)? Spelar det roll VAD vi gör och HUR vi gör? Var med när Custitudes VD Lotta Eriksson tillsammans med Angela Nihlén, marknadsansvarig på Custitude, presenterar Kundmötesbarometern 2023.

Kundmötesbarometern är utvecklad i samverkan med forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Syftet med Kundmötesbarometern är att på ett djupare plan förstå vad som driver lojalitet och försäljning i den fysiska butiken. Undersökningen utgår från ett kundperspektiv och fokuserar på själva kundmötet, interaktionen med säljaren.

 
360 personer har registrerat sina egna, privata besök i fysisk handel under perioden november-december 2022. Totalt 1175 besök. Det ingår både besök där ett köp skett och besök där kunden lämnat butiken utan att handla.
Resultaten bekräftar att Kundmötesbarometern kan förklara både vad som leder till köp och vad som leder till kunders lojalitetsintentioner. På så sätt utgör Kundmötesbarometern ett viktigt verktyg för aktörer inom handeln att arbeta med för att dels kunna jämföra sig mot branschens bästa, dels för att få en unik inblick i vilka potentiella insatser som gör bäst nytta för att främja resultat här och nu men även på sikt.

Vi ses!

Länk till webinariet har skickats till din mail

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

Custitude AB

Storgatan 23, 64530 Strängnäs

08-284488

info@custitude.com