Avtal om kopiering och tillgängliggörande i fristående skolor

Uppgifter om behörig firmatecknare


Tack för din anmälan!

När du bekräftat uppgifterna via mejlet du får från oss tecknar vi ett avtal. Du bidrar nu till förnybar kunskap och kultur samt minskar risken för oavsiktliga lagöverträdelser och skadeståndskrav.

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available