Bli International Welding Specialist, IWS

IWS-utbildning

Nu kan du läsa till svetsspecialist i Stockholm. Med gedigen erfarenhet och kompetens från Svenska Elektrod och Linde Gas kommer du som IWS att stå väl rustad för din framtid inom svetsindustrin.

Jag är intresserad av att gå IWS

Fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig med den senaste informationen.


Ladda ned ansökningshandlingarna

Klicka för att ladda ned

Tack för visat intresse

Vi kontaktar er så snart vi kan.

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

Nästa IWS-kurs börjar den 19 februari 2024

Dagar

123

Timmar

02

Minuter

35

Inträdeskrav

Det finns två vägar att gå för behörighet till IWS-utbildning.

  1. Tre års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt antingen gymnasieskolans industriprogram med svetsinriktning eller verkstadsskola 2 år, plåt- och svetslinje. Även utbildning som lett till IW-diplom.
  2. Fem år svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt avslutad grundskoleutbildning. För alternativ 2 får du göra ett allmäntekniskt teoretiskt inträdesprov. Om provet är godkänt är du behörig att gå IWS-kurs. Om provet är underkänt har du möjlighet att gå en 40-timmars förberedande kurs. Efter godkänt slutprov i densamma är du behörig att gå IWS-kurs.

Antagning till kursen sker efter att Svetskommissionen granskat inkomna anmälningar, intyg och betyg.

Omfattning

IWS-utbildningen är fördelad på tre block, som alla avslutas med genomgång och sammanfattning. De totalt 298 lektionstimmarna är fördelade över fem kursveckor där mellanliggande veckorna ägnas åt självstudier, under vilka lärarna står till förfogande per telefon under vissa tider samt via e-mail.

I kursplanen som fastställts av IIW ingår 38 timmar praktisk svetsträning. Om kursdeltagaren kan uppvisa svetsarprövning eller arbetsgivarintyg, som säkerställer goda kunskaper och kontinuerligt arbete med en eller flera metoder, kan deltagaren befrias från dessa. Kostnaden för praktisk svetsträning är inte med i den ordinarie kursavgiften utan tillkommer med 510 kr/lektionstimme för den elev som behöver delta.

Blockindelning

Utbildningen är uppdelad i 3 block à 2 veckor. Fullständig IWS-utbildning innefattar följande block:
 
Block 1 – Svetsmetoder och utrustning (nedanstående avsnitt 1)
Block 2 – Materiallära och konstruktion (nedanstående avsnitt 2 och 3)
Block 3 – Tillverkning och applikationer (nedanstående avsnitt 4)

 

Avsnitt 1

Svetsmetoder, utrustning och demonstration

61 timmar

Avsnitt 2

Material och dess beteende vid svetsning.

75 timmar

Avsnitt 3

Hållfasthetsberäkningar och utformningar.

28 timmar

Avsnitt 4

Tillverkning och applikationer.

Indelas i följande

  • Praktikfall 54 timmar
  • Praktisk träning 38 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer 22 timmar
  • Sammanfattning och repetition 20 timmar

Ordinarie lärare

Merparten av vår IWS-utbildning bedrivs med dessa som lärare.

Per Brännström

IWE, Svenska Elektrod AB

Per Bengtsson

IWE, Linde Gas AB

Bogoljub Hrnjez

IWE, Linde Gas AB

Ludvig Briheim

IWE, Svenska Elektrod AB

Gästföreläsare

Vi vill även bjuda in våra kollegor från industrin med spetskompetens för att föreläsa på mer specifika delar i utbildningen.

Karl Ericsson

Kemiingenjör, Svenska Elektrod AB

Karl föreläser om Oförstörande Provning

Stefan Holmberg

IWS, KIWA

Stefan föreläser bl.a. om svetsarprövningar

Johan Ingemansson

IWE, Lincoln Electric

Johan föreläser bl.a. om materiallära

Ola Runnerstam

IWE, Kemppi Sverige AB

Ola föreläser bl.a. om EN ISO 3834

Kurslitteratur, avgift, anmälan och avbokning

I priset för kursen ingår kurslitteratur innefattande Karlebo Svetshandbok, Materiallära för svetsare och kopior på presentationsmaterial. Kursmaterial som används, men som inte ingår i kursavgiften är SIS handböcker 530 och 531, dessa kan köpas av oss eller via Svetskommissionen.

Priset för kursen är 81 400 SEK exklusive moms. Avgiften erläggs mot faktura senast  14 dagar innan kursstart. Eventuell praktisk svetsträning debiteras separat med  540 kr/lektionstimme + moms.

Hotell och lunch ingår ej i kurspriset. Önskas hjälp med hotellrum föreslår vi Scandic Täby som ligger på 20 min gångavstånd från kurslokalerna hos Svenska Elektrod AB i Täby. Andra kursveckan sker på annan ort, meddelas vid anmälan.

Avbokas kursen senast fyra veckor före kursstart debiteras ingen kursavgift, inom fyra veckor debiteras halva kursavgiften och efter kursstart debiteras hela kursavgiften.

Anmälan med intyg och betygskopior enligt inträdeskraven skall vara kursanordnaren tillhanda senast fem veckor före kursstart på adress:

Svenska Elektrod AB alternativt inskannad och e-postad till

Att: IWS-utbildningen iws@svenskaelektrod.se

Kemistvägen 26
183 79 Täby

Frågor besvaras av:

Per Brännström, per@svenskaelektrod.se, 070-973 41 74

Anmälan som inkommit till oss anses som ett bindande avtal, förutsatt att den sökande godkänns av Svetskommissionen.

Utbildningsort

Kemistvägen 26

18379, Täby

Huvuddelen av kursen hålls i Svenska Elektrods lokaler i Täby

Lokalerna ligger i nära anslutning till kommunala transportmedel, samt närbelägna hotell.

Svenska Elektrod AB

Kemistvägen 26, 18379 Täby

FAQ      |      TERMS OF SERVICE      |      PRIVACY POLICY      |      ABOUT US