28 januari 2022 08:30 - 10:00 @

Fredagskunskap - Hur möta kompetensbristen genom livslångt lärande?

Anmäl dig härTack för din anmälan!

Länk till eventet kommer dagen innan.

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available
Dagar

10

Timmar

21

Minuter

02

När & var2022-01-28 08:30 - 10:00

Svensk arbetsmarknad går igenom en kraftig strukturomvandling. Regeringen har aviserat ett historiskt paket till universitet och yrkeshögskolor och CSN beviljas from 2022 upp till 62 års ålder.
Livslångt lärande är i fokus.

Många jobb försvinner rasande snabbt och lika många nya tillkommer, men här krävs kompetenser som i mångt och mycket saknas, speciellt inom teknik och IT. Vad gör företag och organisationer idag för att få med alla i omskolning och kompetenslyft inom teknik och IT? Hur kan man säkerställa att investeringarna i livslångt lärande kommer alla till nytta? Om vi ska jobba till 70-75, hur ska man säkra att äldre medarbetare också får del av omskolningen och inte hamnar i strukturomvandling p g a stereotypa föreställningar kring äldres förmåga till inlärning?
 
 
 
Moderator: Elin Larsson, kundansvarig Nyckeltalsinstitutet
Chatfaciliator: Naomi Teng, student Stockholms Universitet

Talare

John Mellkvist

Seniorkonsult och expert på ålderism Kreab Stockholm

Inleder med att prata om ”late blooming” och argument mot stereotyper kring äldres digitala förmågor och intresse.

Ana Andric

Näringspolitisk expert på TechSverige

Reflekterar kring regeringens utbildningssatsning, hur den kan tänkas påverka positivt på tech-sektorn samt ger sin syn på matchningsproblematiken mellan teknik/IT-sektorn och arbetskraften och vad företag bör göra internt för att lösa sina kompetensproblem. 

Jonas Mauritzson

Rådgivare på TRR

Berättar om de som hamnar i omställning efter att deras arbete försvunnit i och med digitalisering och de yrken som TRR stödjer äldre personer att omskola sig till.  

Malin Wretman

Head of Learning på ICA Gruppen

Berättar tillsammans med Raquell hur ICA omskolat kundtjänstmedarbetare till automationsspecialister, då det var omöjligt att rekrytera den kompetensen externt. 

Raquell Blomberg

Automation lead på ICA Gruppen

Berättar tillsammans med Malin om ICAs automationsteam vars mål är att automatisera och förenkla för sina medarbetare och kunder. Hennes huvudfokus är digitala assistenter och att stötta conversational designers som bygger dessa. Det är Raquell som genomfört omskolningen av medarbetare.

Damir Sisic

Head of Growth på AW Academy

Berättar vilka trender inom omskolning som är på gång och ger oss en framtidsspaning kring äldres plats inom framtidens kompetensutveckling. En del av Damirs jobb handlar om att träffa organisationer, stora som små för att prata lärande och kompetensutveckling. Den andra delen handlar om att samla alla dessa erfarenheter genom att träffa många organisationer och omvandla det till möjligheter där vi kan fortsätta ha kvalitativ utbildning som möjliggör för fler att kunna hänga med i den snabba utvecklingen. 

Diversity Charter Sweden är en ideell förening. Våra medlemmar är företag och organisationer som arbetar aktivt med mångfald och ett inkluderande förhållningssätt i den egna organisationen. 

Vi verkar för att främja arbetet med mångfald i företag och organisationer för att påvisa nyttan med ett inkluderande förhållningssätt i arbetsliv och samhälle. 

Mångfald och inkludering ska bli en självklar och integrerad fråga i varje företags- och organisations strategi, vilket bidrar till att stärka konkurrenskraft och verksamhetsnytta.

Diversity Charter Sweden

United Spaces, Klarabergsviadukten 63/Box 190, 10123 Stockholm