WHITE PAPER

Från nöjd till motiverad – behåll dina medarbetare!

I spåren av Coronapandemin har en global trend fått fäste kallad "the Great Resignation" där människor lämnar sina arbeten för att hitta en annan livssituation. Hur påverkar denna trend ditt företag? Vilka medarbetare är i riskzonen att lämna? Finns det motivations-luckor i organisationen som ökar risken att anställda lämnar företaget?

I denna artikel går vi igenom hur man förflyttar medarbetare från att enbart vara engagerade till att bli motiverade på riktigt och ger exempel på verktyg du kan använda för att mäta motivationen i din organisation.

Tack så mycket

I kunskapsarkivet kan du hämta fler white papers

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

Awardit AB

Snickarbacken 2, 111 39 Stockholm

08-411 40 00

info@awardit.com