WHITE PAPER

Vad är skillnaden att vara engagerad eller motiverad?

Motivation är den kanske viktigaste faktorn för framgång i en organisation. Det är först när genuin och äkta motivation uppstår som man kan nå riktigt långt både som individ och som grupp. Därför tycker vi att det finns en skillnad mellan engagemang och motivation. Skillnaden på engagemang och motivation är att en motiverad medarbetare drivs av ett ”varför”.
 
I denna artikel beskriver vi vad som är drivkrafterna för verklig motivation och hur du tar reda på vad som verkligen motiverar dina medarbetare.

Tack så mycket

I kunskapsarkivet kan du hämta fler white papers

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

Awardit AB

Snickarbacken 2, 111 39 Stockholm

08-411 40 00

info@awardit.com