29 oktober 2021 09:00 - 11:30 

Hösten 2021. Kurs : Självledarskap för jämvikt – hur du anpassar dig och samtidigt står stadigt i ett föränderligt arbetsliv

 
 
 
Kursen guidar dig i beteenden och mentala vanor som utvecklar förmågan att bibehålla jämvikten i en alltmer föränderlig och oförutsägbar tid och värld.
 
Deltagarna erbjuds direkt tillämpbara, enkla och praktiska verktyg.
 
Jämvikt i vardagen är skapad av Search Inside Yourself Leadership Insitute som förvaltar ledarskapsprogrammet Serach Inside Yourself, skapad och utvecklad av Google för att öka medarbetarnas ledarskaps- och självledarskapsförmågor.
 
Kursen ges online i tre moduler á 2,5 timmar.
 
Kursdatum:
 
29 oktober, 12 november och 19 november, kl 09:00-11:30
 
Pris inkl. moms: 10 000 kr.
 
Kursledare: Britta Bylander är certifierade lärare från ledarskapsinstitutet SIYLI, San Francisco, USA som skapat och utvecklat kursen Jämvikt i vardagen. Britta arbetar med ledarstöd vid bland annat större förändringsinsatser, ledarutveckling och utbildning.
 
 
 
 

Anmälan stängd.

Nytt kurstillfälle VÅREN 2022. Läs mer: 

https://bit.ly/3BdFhyr 

Modul 1

 
Utveckla klarsynthet – hur du hanterar stress och när du blir överväldigad, hur du förblir fokuserad vid svårigheter och ovisshet.  

Modul 2

 
Skifta ditt mindset – adaptiva förmågor och kreativitet under ovisshet och komplexitet.

Modul 3

 
Skapa förtroende – skapa en förändringsbenägen kultur genom att utveckla empati och psykologisk trygghet i ditt team.

Alla kan träna på att bibehålla sin inre jämvikt

 
Vi har alla olika sätt att ta oss an och bemästra oväntade eller ovälkomna hinder eller misslyckanden som möter oss i vår vardag. Hur snabbt eller långsamt vi återhämtar oss är olika från individ till individ. Hur hanterar du utmaningarna i din vardag? Hur leder du sig själv när något oförutsett hinder eller misslyckande uppstår?
 
Alla kan träna på att bibehålla sin inre jämvikt. Ju mer vi tränar på att hantera motgångar desto mer utvecklar vi vår resiliens – vår motståndskraft och förmåga till återhämtning. I vår tid och värld är resiliensen en allt viktigare förmåga för ett gott ledarskap, vare sig vi leder oss själv eller andra.
 
 
Välkommen!

Britta Bylander

 

Kursen Självledarskap för jämvikt – Hur du anpassar dig och samtidigt står stadigt i ett föränderligt arbetsliv i vardagen hålls av Britta Bylander, certifierade lärare från ledarskapsinstitutet SIYLI, San Franscisco, USA. SIYLI har skapat kursen Jämvikt i vardagen. Britta är också kommunikatör och förändringsledare. Hon arbetar med ledarstöd vid bland annat större förändringsinsatser, ledarutveckling och utbildning.
 
 
Kontakt
Om du har frågor eller vill veta mer ta kontakt med Britta via mail Britta.Bylander@hammerhanborg.com

Hammer & Hanborg
Birger Jarlsgatan 58, 11429 Stockholm
Stora Varvsgatan 11, 211 74 Malmö
Øvre Slottsgate 17, 0157 Oslo


www.hammerhanborg.se