Anmälan till kurs: Anestesi - grundkurs i anestesiologi, monitorering och åtgärder

18-19 NOVEMBER 2020, HELSINGBORG
Tack för din anmälan!

Du kommer snart emotta ett bekräftelsemejl med vidare information. Om du inte har hört ifrån oss på 24 timmar. hör av dig till utbildning@swevet.se

 

Thank you for registering! 

You will soon receive a confirmation email. If you have not received this within 24 hours, please contact us at utbildning@swevet.se

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available