Anmälan till kurs: Klinisk etologi och beteendeutredning

Online, 3 - 23 maj 2021Tack för din anmälan!

Du kommer snart emotta ett bekräftelsemejl med vidare information. Om du inte har hört ifrån oss på 24 timmar. hör av dig till utbildning@swevet.se

 

Thank you for registering! 

You will soon receive a confirmation email. If you have not received this within 24 hours, please contact us at utbildning@swevet.se

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available