Beställningsformulär till MinPlan

 

På den här sidan kan du beställa ändringar till dina skogsbruksplaner. 

Vi på pcSKOG säkerställer att du får korrekta underlag och att ändringar i planen sker på rätt sätt. På så vis har du alltid tillgång till en kvalitetssäkrad skogsbruksplan. 

Du kan beställa tio ändringar per år till dina skogsbruksplaner. Du kan köpa till fler ändringar om du vill. 

A. Ny avdelning. Kan behövas när exempelvis halva avdelnigen har avverkats. Rita ändringen med en yta eller linje i appen så läggs en ny avdelning till i din plan.

B. Ny väg (eller annan linje). En väg eller dike (eller annan linje) läggs till i din plan. Markera med hjälp av linjer eller GPS i appen.

C. Ändra avdelningsgräns. Justera en avdelningsgräns som inte stämmer. Markera i appen med en linje eller gå gränsen med GPS.

D. Dela åtgärd. Du får ett komplett underlag att använda när du ska beställa en skoglig tjänst. Åtgärden beskrivs utförligt och du får ett filpaket som kan användas i skogliga program. Levereras till din e-post. Ange vilken avdelning i planen som berörs. 

E. Dela planen. Du lägger till en person som kan titta på planen. Personen kan se hela planen och göra anteckningar i den. Ange personens e-post under steg 4, samt hur länge du vill att personen ska se planen. Anger du inget stopp ligger personen kvar tills vidare.  

F. GPS/Google-format. Du får din plan i GPS eller Google-format för inläggning i GPS-enhet (Garmin) eller Google Maps. Beskriv vilket du önskar.  

G. Plan i digitalt format. Planen levereras i digitalt planformat för anvädning i andra skogliga IT-program.  

H. Ny symbol. Lägg till en symbol i planen, exempelvis för att markera en fornlämning eller kulturminne. Tänk på att symboler i planen bör vara av permanent karaktär. Symboler för barkborre och vindfällen bör vara anteckningar. Markera i appen med en punkt. 

I. Övrigt. Beskriv vad du vill ha hjälp med. 

 


Din beställning är skickad

Din beställning genomförs inom en till två arbetsdagar

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

Med vänliga hälsningar


Skogsbruksplaner sedan 1991

pcSKOG AB

Grönegatan 30, 22224 Lund

046-159560

pcskog@pcskog.se