För endast 290 kr extra i månaden får du som redan har formulär även Bygglet KMA

Är du kund och vill komma igång med ditt KMA-arbete i Bygglet?

Fyll i formuläret så meddelar vi dig när funktionen är påkopplad

Pris: 520 kr/mån
Inklusive funktionalitet för Formulär till ett värde av 230 kr/mån

Med Bygglet KMA får du full koll på ditt arbete med kvalitet-, miljö och arbetsmiljö. Direkt inne i Bygglet kommer du åt en ny flik för Dokument där bl.a. din KMA-handbok finns med förslag på och länkar till relevanta mallar som tex riskbedömningar, skyddsronder, kemikalieförteckning, avvikelserapporter mm.

Scrolla ner för att se allt som ingår!

3 snabba fördelar med Bygglet KMA:

- Alltid uppdaterat kring senaste regelverk
- Smidigt filsystem och enkla kopplingar
- Lätt att uppfylla lagkraven


Tack, du kommer att få ett bekräftelsemail så fort vi har aktiverat Bygglet KMA för er. 

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

Innehållsförteckning saxat ur vår KMA-Handbok

 
1 Våra policys
2 Anbud & kalkylering
  2.1 Risker i projekt
  2.2 Anbud och kalkylprocessen
3 Projektering
4 Projekt
  4.1 KMA-plan
  4.2 Arbetsmiljöplan
  4.3 Serviceprojekt
5 Reklamationer och avvikelser
  5.1 Reklamationer
  5.2 Avvikelser ÄTA
  5.3 Interna avvikelser
  5.4 Kundtillfredsställelse
6 Inköp och leverantörer
  6.1 Inköp av kontorsmaterial, kontorsutrustning
  6.2 Inköp av kemikalier
  6.3 Inköp av fordon
  6.4 Inköp av utrustning
  6.5 Mottagningskontroll
  6.6 Inköp i projekt
  6.6.1 Materialval
  6.7 Leverantörer och underentreprenörer
    6.7.1 Bedömning av leverantörer och entreprenörer
    6.7.2 Myndighetskrav på entreprenörer
7 Miljöarbete
  7.1 Avfallshantering
    7.1.1 Materialinventering (vid rivning)
    7.1.2 Avfallssortering i bygg- och rivningsprojekt
    7.1.3 Hantering av farligt avfall
  7.2 Kemikaliehantering
    7.2.1 Lagerhantering
    7.2.2 Säkerhetsdatablad (SDB)
    7.2.3 Kemikalieregister
8 Fordon maskiner utrustning
9 Nödlägesberedskap
  9.1 Akuta åtgärder olycka
    9.1.1 Att göra samma dag som olyckan:
    9.1.2 Att göra närmsta dagarna efter olyckan
  9.2 Kemikalieolycka
  9.3 Rapportera olyckor och tillbud
    9.3.1 Vad är ett tillbud
    9.3.2 Rapportera
    9.4 Utreda olyckor och tillbud
  9.5 Förebygg. innan olycka
   9.5.1 Brandskydd
    9.5.2 Första Hjälpen och skyddsutrustning
    9.5.3 Organisationens förebyggande arbete
10 Arbetsmiljöarbete
  10.1 Arbetsmiljömål
  10.2 Företagshälsovård och rehabilitering
    10.2.1 Medicinska kontroller/Hälsoundersökning
    10.2.2 Synundersökning
  10.3 Skyddsronder
  10.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete
11 Organisation och kommunikation
  11.1 Ansvar och befogenheter
    11.1.1 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
  11.2 Utbildning och kompetens
    11.2.1 Kompetensutveckling
    11.2.2 Kompetenskrav och behörighetskrav
  11.3 Introduktion medarbetare
  11.4 Medarbetarsamtal
    11.4.1 Avslutad anställning
  11.5 Droger
  11.6 Kränkande särbehandling
  11.7 Intern kommunikation
    11.7.1 Intern kommunikation
    11.7.2 Årlig genomgång av arbetsmiljön
  11.8 Extern kommunikation
    11.8.1 Projektmöten
    11.8.2 Kundmöten, kundkrav och kundnöjdhet
    11.8.3 Lagar och andra krav
    11.8.4 Revisioner, erfarenhetsmöten
  11.9 Dokument- och informationshantering
    11.9.1 Informationssäkerhet
 
Funktionen Formulär
Möjlighet att själv skapa
- Checklistor
- Riskanalyser
- Egenkontroller
 
Dessutom finns ett antal formulärsmallar kopplade för tex farligt avfall, avvikelserapporter, riksbedömningar, skyddsronder samt projektspecifik KMA-plan

Bygglet AB

von Utfallsvägen 1, 415 05 Göteborg

0770 -17 65 50

info@bygglet.com