Guide: 3 mål som ökar säkerheten och effektiviteten i byggprojekt

 
Det gemensamma intresset för alla parter i ett byggprojekt är att projektet ska bli klart i tid, inom budget och framförallt att ingen ska behöva skada sig i processen. Men varför är det ändå så att många byggprojekt blir försenade, går över budget eller råkar ut för olyckor?
 
Ett säkert och effektivt projekt bygger på att projektorganisationen lyckas med att identifiera så många risker som möjligt samt åtgärdar dessa innan de skapar negativa konsekvenser som störningar, tillbud eller olyckor.

Om du som byggherre eller entreprenör vill skapa de bästa förutsättningarna för ert projekt att lyckas bör du sätta mål som främjar dessa två faktorer och motiverar alla dina projektmedlemmar till att prioritera rätt aktiviteter.
 
Ladda ner guiden till de 3 viktigaste målen genom att ange dina kontaktuppgifter.

Ladda ner guiden


Thank you

We will get in touch with you as soon as we can.

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

 

 

 

 

 

Planera för det oförutsägbara genom att sätta tydliga mål för projektets riskhantering, rapportering och involvering.

BuildSafe Sweden AB

Gustavslundsvägen 147, 167 51 Bromma