5 nyckeltal för säkra byggprojekt

 

Tillgång till uppdaterade och relevanta nyckeltal är avgörande för att förstå nuläget, sätta mål och följa upp på om målen nås eller inte. Det är lika aktuellt för de finansiella aspekterna av byggprojekt som för arbetsmiljön.

Den här guiden ger dig de 5 viktigaste nyckeltalen att hålla koll på för att driva säkra byggprojekt. Väldefinierade nyckeltal för arbetsmiljöarbetet kommer hjälpa dig att:

  • Effektivisera åtgärdshanteringen

  • Utvärdera aktörer i projekten

  • Säkra efterlevnad av processer och rutiner

  • Agera på trender i god tid

 

Ladda ner guiden genom att ange dina kontaktuppgifter.

Ladda ner guide


Thank you

We will get in touch with you as soon as we can.

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

 

 

"In God we trust - all others must bring data."

 

- W. Edwards Deming

BuildSafe Sweden AB

Gustavslundsvägen 147, 167 51 Bromma