Digitalbarometern

En undersökning om digitaliseringen i svenska byggprojekt

 
Den svenska byggbranschen står i mitten av en digital transformation. För att bättre förstå digitaliseringens nuläge och framtid har BuildSafe undersökt hur anställda i svenska byggbolag ser på utmaningarna och möjligheterna med digitala verktyg på arbetsplatserna – och vad vi gemensamt behöver fokusera på för att underlätta transformationen.
 
Svaren har analyserats utifrån en övergripande nivå men även brutits ner i skillnader mellan centrala- och projektroller, samt mellan storlek på bolag. Totalt har representanter från över 100 svenska byggbolag svarat på undersökningen.
 
Resultatet från undersökningen har delats upp i 4 kategorier - kategorierna är:
 
1. Upplevda utmaningar
2. Digitaliserings- och mognadsgrad
3. Digitala verktyg – idag och i framtiden
4. Data, nyckeltal, utvärdering och uppföljning

 

Ladda ner guide


Thank you

We will get in touch with you as soon as we can.

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

 

 
 
 
"Stark tro på digitalisering - 83 % tror att digitala verktyg kommer bidra till mer lyckade byggprojekt."

 
"De kommande åren är avgörande - endast 6 % är fullt digitaliserade idag medan 97 % tror sig använda digitala verktyg i hög utsträckning inom 3 år."

 
"Digitala verktyg för inspektioner mest efterfrågat - 82 % av alla i projektroller ser störst potential inom detta område de kommande åren."

BuildSafe Sweden AB

Gustavslundsvägen 147, 167 51 Bromma